1983 Städtleabend

04.02.1983 Sternen

  1. Begrüßung/Ehrung
  2. Ä nasses G´schwätz
  3. Zeller Hundstage
  4. Souvenir – Souvenir (Ballett Jung)
  5. Städtlegeist
  6. Städtle Frauen – Damenwahl
  7. Marktfrau
  8. Kriminal–Tango (Ballett)
  9. Ä änglisch´s Homberle
  10. Waschkuchi ahoi
«
2006
2012
2006
2004
2011
2013
2007
Kontakt    Impressum    Datenschutz